+44 (0) 1407 764608

Maer Caergybi

Cyng Richard Parry
Os hoffai aelod o'r gymuned drafod yr hyn y mae'r Cyngor Tref yn ei wneud dros y gymuned. Cysylltwch â'r Maer i drefnu cyfarfod ar 01407 765026 os gwelwch chi’n dda.

Ward Parc A'r Mynydd

Cyng Keith Roberts
Tel: 07770280720
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cyng Glyn Haynes
Tel: 07951912338
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ward Morawelon

Cyng Raymond Jones
Tel: 01407 763116

Cyng Ken Tatlock
Tel: 01407 764031
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

WardPorth Y felin

Cyng Richard Parry
Tel: 01407 762904
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cyng Alan Williams
Tel: 01407 765026
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cyng Adrienne Edwards
Tel: 07808276917
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ward Lôn Llundain

Cyng Keith Thomas
Tel: 01407 761939
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cyng Vaughan Williams
Tel: 07948851024
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ward Kingsland

Cyng John Chorlton
Tel: 01407 860216
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cyng Hywel Williams
Tel: 07980600463
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ward y Dref

Cyng Mrs Beryl Warner BEM
Tel: 01407 762689

Cyng Mrs Ann Kennedy
Tel: 01407 762067
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ward Maeshyfryd

Cyng Mrs Ailia Lewis MBE
Tel: 01407 764649

Cyng Trefor Lloyd Hughes MBE
Tel: 01407 764801
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cyng Jennifer Saboor
Tel: 01407 761456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.