+44 (0) 1407 764608

Mae'r Pafiliwn yn gaffi modern, sy'n arlwyo ar gyfer bob oed, gydag amgylchedd croesawgar a chynnes lle gallwch ymlacio gyda ffrindiau, plant, teulu neu ddod ar liwt eich hun. Mae’r tîm yma i wneud i chi deimlo'n gartrefol.

Gallwch fwynhau bwyd a diod tra fod y plant yn chwarae yn y Parc neu wrth ddefnyddio unrhyw un o'n cyfleusterau oddi amgylch i’r Parc.

Mae yna WIFI am ddim ar gael yny Pafiliwn.

food menu 250   drinks menu 250

Cymrwch olwg…….

cafe interior 800

cafe interior 2 800

cafe park 800