+44 (0) 1407 764608

Cyfarfodydd y Cyngor

Cyllid a Phwyllgor dibenion cyffredinol

Cyfarfodydd Is-Bwyllgor

Er mwyn cael gwybodaeth o gofnodion cyfarfodydd blaenorol

Mae cofnodion diweddaraf cyfarfodydd Cyngor y dref ar gael ar y wefan hon (gweler ar y chwith). Os ydych eisiau hen gofnodion maent ar gael yn Llyfrgell Neuadd y dref. Gwnewch ymholiadau gyda Clerc y Dref neu'r Dirprwy Glerc. Gellir gwneud trefniadau i chi weld a gwneud copïau o gofnodion nad ydynt wedi'u heithrio o dan y Ddeddf Diogelu data a'u heithrio "o dan adran 100(A)(4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 gan ei bod yn cynnwys y datgeliad tebygol o wybodaeth o eithro fel y diffinnir ym mharagraffau 7, 8, 9, a 10 o Atodlen 12A o'r Ddeddf.