+44 (0) 1407 764608

GWASANAETHAU ALLWEDDOL

  • Neuadd y dref
  • Sinema Empire
  • Canolfan Chwarae
  • Parc Caergybi
  • CCTV
  • Parciau Chwarae lleol
  • Cysgodfannau bws
  • Torri gwair
  • Goleuadau Nadolig

Holl wasanaethau

Croeso I safle Newydd Cyngor Tref Caergybi. Yma fe gewch fanylion am ddigwyddiadau lleol ac am y gwasanaethau mae y Cyngor yn gynig I'r gymuned. Hefyd gallwch weld Arweinlyfyr y Dref, Hefyd Manylion y Llwybyr Hanes a chofnodion o cyfrafodydd y Cyngor.

Welcome to the new Holyhead Town Council Website. Here you will find links to local events what services the Council provides to the Community as well as the official Holyhead Town Guide and Heritage Trail. We also include minutes of Council meetings.

View this site in English

Y CYNGOR

Wedi'i leoli yn Neuadd y dref ar Stryd Newry, mae'r Cyngor Tref yn darparu gwasanaethau lleol, cymorth a chefnogaeth i drigolion, busnesau lleol, sefydliadau a digwyddiadau.

TREFTADAETH

Croeso i Ynys Gybi- sydd yn ran o Ynys Môn wedi’i drwytho mewn canrifoedd o hanes dynol a chyfoeth o fywyd gwyllt a harddwch naturiol. Lle mae grug gwyllt-ar ben bryniau, clogwyni môr serth, cytrefi adar môr prin, cefn gwlad gwyrdd heb ei ddifetha ac adeiladau a henebion hynafol.

Lawrlwythwch y Canllaw

PARC TREF CAERGYBI

Mae Cyngor Tref Caergybi yn falch o gyhoeddi eu bod wedi cymryd drosodd Parc, Lôn Parc Newydd Caergybi ar 10fed o Orffennaf yn 2017.

Darganfyddwch fwy

NEWYDDION DIWEDDARAF

Parc sglefrio newydd yng Nghaergybi

18 Nov 2018

Bydd y gwaith o adeiladu eich Parc sglefrio newydd fel y dangosir yn y lluniau yn dechrau yn ystod y bythefnos nesaf. Mae'r Parc sglefrio wedi cael ei gynllunio gyda...

Gwasanaethau Tu Allan i Oriau Meddygon Teulu

21 Feb 2019

Wedi defnyddio’r gwasanaeth tu allan i oriau Meddygon Teulu yn ddiweddar? Os ydych, gallwch helpu i wella’r gwasanaeth trwy gwblhau arolwg byr. Bydd eich Cyngor Iechyd Cymuned yn defnyddio’r canlyniadau...