+44 (0) 1407 764608

Cinio Dathlu Dydd Gŵyl Dewi ar gyfer Pensiynwyr Caergybi (mynediad trwy tocyn yn unig)

Dydd Sul 1 Mawrth yn y Standing Stones, Holyhead LL65 2UQ

Cinio prynhawn gydag adloniant gan Gôr Meibion Caergybi a Bangor

Mae 100 o docynnau - yn rhad ac am ddim , ar gael yn Neuadd y Dref, Caergybi - 01407 764608 neu oddi wrth Beryl Warner 01407 765760. Bydd clydiant ar gael i’r rheini â phroblemau symud.

Noddwyd gan/Sponsored by: Standing Stones, Holyhead Town Council, Holyhead Round Table, Ynys Môn Labour Party