+44 (0) 1407 764608

Bydd y gwaith o adeiladu eich Parc sglefrio newydd fel y dangosir yn y lluniau yn dechrau yn ystod y bythefnos nesaf. Mae'r Parc sglefrio wedi cael ei gynllunio gyda mewnbwn lleol gan Sglefrwŷr.

Rydym bellach ar agor, dowch i weld beth rydym wedi'i wneud gyda'r lle!

cafe interior 800

cafe interior 2 800

cafe park 800

Mae Cyngor Tref Caergybi yn falch o gyhoeddi bod Cyngor y dref wedi cymryd drosodd Parc ar Lon New Park Caergybi ers y 10fed Gorffennaf 2017. Gwnaethwyd hyn er mwyn atal y Cyngor Sir rhag cau'r ardal hamdden oherwydd eu sefyllfa ariannol. Mae Cyngor y Dref wedi cyflwyno cais loteri ar gyfer gwella'r Parc ac ar gyfer cynnwys ail sgrin 2 yn Sinema Empire ar ôl i ymgynghoriad cyhoeddus gymeryd lle.