+44 (0) 1407 764608

armed forces day 2019

Wedi defnyddio’r gwasanaeth tu allan i oriau Meddygon Teulu yn ddiweddar? Os ydych, gallwch helpu i wella’r gwasanaeth trwy gwblhau arolwg byr. Bydd eich Cyngor Iechyd Cymuned yn defnyddio’r canlyniadau i ddarganfod lle mae’r gwasanaeth yn gweithio’n dda a lle sydd angen gwelliannau. Bydd yr arolwg yn rhedeg o Ddydd Llun 21 Ionawr hyd at Ddydd Sul 31 Mawrth 2019.

Bydd y gwaith o adeiladu eich Parc sglefrio newydd fel y dangosir yn y lluniau yn dechrau yn ystod y bythefnos nesaf. Mae'r Parc sglefrio wedi cael ei gynllunio gyda mewnbwn lleol gan Sglefrwŷr.