+44 (0) 1407 764608

Rydym bellach ar agor, dowch i weld beth rydym wedi'i wneud gyda'r lle!

cafe interior 800

cafe interior 2 800

cafe park 800

Mae Cyngor Tref Caergybi yn falch o gyhoeddi bod Cyngor y dref wedi cymryd drosodd Parc ar Lon New Park Caergybi ers y 10fed Gorffennaf 2017. Gwnaethwyd hyn er mwyn atal y Cyngor Sir rhag cau'r ardal hamdden oherwydd eu sefyllfa ariannol. Mae Cyngor y Dref wedi cyflwyno cais loteri ar gyfer gwella'r Parc ac ar gyfer cynnwys ail sgrin 2 yn Sinema Empire ar ôl i ymgynghoriad cyhoeddus gymeryd lle.

Stryd Newry, Caergybi, LL65 1HN

Cysylltwch â Chlerc y Dref.

Mae'r rhent yn cynnwys glanhau, gwresogi a goleuo.

System diogelwch ar gyfer mynediad . TELEDU cylch cyfyng a larymau personol.

Rhent: Cysylltwch â Chlerc y Dref os gwelwch chi’n dda.