+44 (0) 1407 764608

Cyng Keith Thomas

Mae Keith Thomas yn byw yn Llain Bryniau, Caergybi gyda'i wraig Gwenda, bu Keith yn gwasanaethu dros 30 mlynedd gyda Gwasanaeth Tân ag Achub Gogledd Cymru, gyda'r rhan fwyaf o’r cyfnod hyn yng ngorsaf dân Caergybi fel Rheolwr Gwylio.

Yn faenorol, bu Keith yn aelod o Gyngor Sir Ynys Môn, lle bu'n gwasanaethu ward Heol Llundain am 9 mlynedd cyn gorfod sefyll i lawr oherwydd afiechyd.

Dychwelodd i Gyngor Tref Caergybi ym mis Mai 2017, gan gynrychioli ward Heol Llundain, ac fe'i etholwyd yn Faer Caergybi ym Mai 2018. Mae Keith yn gobeithio dod â'r Cyngor yn nes at bobl y dref yn ystod ei 12 mis yn ei swydd, drwy'r cyfryngau cymdeithasol a chyfres o gyfarfodydd agored gyda'r cyhoedd.

Os hoffai unrhyw aelod o'r gymuned drafod yr hyn y mae'r Cyngor Tref yn ei wneud ar ran y gymuned, cysylltwch â'r Maer i drefnu cyfarfod ar 01407 761939.