+44 (0) 1407 764608

Mae'r eisteddle sydd ar gael oddi fewn i’r brif neuadd ar gyfer nosweithiau adloniant yn 150; Mae'r neuadd hefyd yn cynnwys gegin a llwyfan. Y mwyafswm wrth ddefnyddio seddi wrth fyrddau fyddai 150 a 230 i gynulleidfa gyda seddi wedi gosod yn agos. Mae bar wedi'i ychwanegu i'r brif neuadd lle gellir ei logi, cysylltwch â Neuadd y Dref i gael rhagor o fanylion.