+44 (0) 1407 764608

Mae Cyngor Tref Caergybi bellach yn gyfrifol am holl arosfannau bysiau yn ardal Caergybi, mae staff Cyngor y dref yn glanhau ac yn eu harchwilio'n rheolaidd. Os welwch unrhyw ddiffygion neu unrhyw fater arall sy'n ymwneud â'r arosfannau bysiau, cysylltwch â Neuadd y Dref ar 01407 764608 neu drwy'r e-bost.

Mae naw arhosfan bws yng Nghaergybi wedi'u hychwanegu at gyfrifoldebau'r Cyngor Tref. Mae'r llochesau newydd a modern yn darparu gwell amddiffyniad rhag y tywydd ac maent yn haws i'w cynnal na'r hen math concrid.

Cofiwch: Mae Cyngor Sir Ynys Môn sydd dal I fod yn gyfrifol o’r amserlen ar gyfer y bysiau. Am wybodaeth am amserlenni bysiau lleol dilynwch y ddolen yma: http://www.anglesey.gov.uk/doc.asp?cat=1956