+44 (0) 1407 764608

Y Parc Mawr

Mae Cyngor Tref Caergybi bellach yn rhedeg y Parc mawr yng Nghaergybi. Dewch i wybod mwy.

Traeth Newry

Mae'r Parc yma, wedi'i leoli ar arfordir Traeth Newry, yn darparu gweithgareddau i blant ifanc yn ogystal â golygfeydd i'r oedolion. Ychwanegwyd darn newydd o offer iddo yn ddiweddar.

Parc Kingsland

Mae gan Barc Kingsland, sydd ar ben bryn mawr, ddigon o le a chyfleusterau ar gyfer plant o bob oed. Gyda chae pêl-droed yn cynnwys pyst gôl.

Parc Llanfawr

Mae Parc Llanfawr, yn rhoi digon o le i'r holl weithgareddau i bawb sydd yn byw yn yr ardal yn gyfagos. Mae’n bwysig nodi hefyd ar dir y Parc yma mae yna groes Celtaidd sydde côf am deulu Stanley.

Parc Ffordd Llundain

Mae Parc Ffordd Llundain o'r enw Gerddi Canada gyda dau sleid, siglenni a chylchdro chwarae. Gan ei fod yn cael ei osod yn ôl o'r ffordd, mae'n rhoi tawelwch meddwl i deuluoedd â phlant iau.

Parc Llaingoch

Mae Parc Llaingoch, wedi leoli ar Hen Ffordd yr Ysgol mewn llecyn hyfryd ar waelod Mynydd Caergybi.